NOVA INTERNET STRANICA U PRIPREMI 

D MANAGEMENT D.O.O.

društvo s ogranićenom odgovornošću za trgovinu, pružanje usluga i marketing

Martićeva ulica 67

10 000 Zagreb

Trgovački sud u VaraЕѕdinu Tt-18/2975-5, MBS: 070072583 OIB: 69143058084

Temeljni kapital 20.000,00 kn plaćen u cijelosti

Kontakt: Petar Denac, PROKURIST + 385 91 1208 101